Från farmors märkbok: Overdramatic midnight encounter!

Completed: 090207 Size: 41 x 31 cm Status: Sold